Muhendishane_Banner_v1

Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Projesi

Biz mühendisler olarak almış olduğumuz eğitim kapsamında teknik mühendislik bilgisi yanında bir mühendislik bakış açısı kazanıyoruz. Ancak, mezun olduktan sonra görüyoruz ki olayları kritik ve analitik süzgeçten geçirebilme, kendini iyi ifade edebilme, sorunların çözümünde eksik yada yanlış yaklaşımlarda bulunma yönünde eksiklerimiz mevcut. Öğrencilik hayatında yeterli bilince sahip olmayan büyük çoğunluk sadece dersleri geçmekle yetinip iş hayatını ve insan ilişkilerindeki önemi göremeyip kendini bu sürece hazırlamıyoruz. Hepsinden önemlisi de hangi hedefe at koşturacağımızı bilmiyoruz. Belki de hayatımızın en önemli kararlarından birini verirken iş bulma telaşı içinde tüm bir işe yerleşme çabası içinde kendimizi tartmadan karar vererek belki de hayatımıza çok büyük bir yanlışla başlıyoruz. İşte bu eksikliği gören Mimar Sinan Mühendisler Birliği, kurduğu nitelikli ekiple 1,5 yıl süren bir mutfak çalışması yaparak 4 yıllık ders programı çıkarmış, sanayici, akademisyen ve bürokratlarla istişare ederek konuyu olgunlaştırmış, hamilik ve meslek çalışma grupları programları ile süsleyerek dünyanın her yerinde uygulanabilir olan “Mühendishane” projesini hayata geçirmiştir. 2019 da ilk mezunlarını verecek olan program şuan başarı ile devam etmekte, eğitmen, öğrenci ve hamiler büyük bir iştiyakla emek vermek suretiyle projeyi sahiplenmektedirler. Şuan yaklaşık 10 ilde uygulanan projeyi önümüzdeki yıllarda diğer illerimizde de hayata geçirmeyi planlamaktayız. Bu yıl hayata geçecek olan “Mimarhane” projemizle birlikte, tıp, hukuk, ilahiyat, eğitim vb diğer branşlara da proje içeriğini paylaşmakta ve danışmanlık desteği vermektedir.

Dünya tarihi, bir kişinin çok şeyi değiştirdiği ve insanlık için çok önemli sonuçlara vesile olduğu birçok örneklerle doludur. Belki de bizim bu projemiz işte “O” bir insanı arama projesi..

Tanıtım Videosu

Yöntemleri

Eğitimler / Seminer Dizileri

Çok kaliteli, sanayici, başarılı, işadamı, bürokrat, akademistyen değerli mühendislerin başarı öykülerinin anlatıldığı, çalıştığı alan ile ilgili genel ve teknik bilgilerinin verildiği eğitimlerdir.

Toplumsal Fayda Üretecek Proje Çalışmaları

Mühendislerde bir farkındalığın oluşturulmaya çalışıldığı, çok şeyler yapabildiğinin; öğrendiği derslerin çeşitli alanlarda işe yaradığını gördüğü ve toplumu değiştirebilecek kapasitede işler yapabileceğini öğrendiği çalışmalardır. Mesleki çalışma grupları oluşturulmak suretiyle bu hedefe ulaşılmak istenmektedir.

Hamilik Faaliyetleri

Sektörde iyi, bulunduğu işi iyi yapan; kamu, özel sektör ya da üniversiteden akademisyenler, öğrencilerimizle ilgi duyduğu alana göre eşleştirilecektir. Hamiler, öğrencinin sektörü tanımasını, stajlarını daha verimli geçirmesini, mesleğinin neler yaptığını konusunda öğrencinin net bilgi sahini olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde öğrenci, doğru bir kariyer planı ile Mühendishane’den mezun olup; sanayiye ve özel sektöre çok daha kolay uyum sağlayacaktır.

Sosyal Proje Çalışmaları

Normal eğitim sisteminden geçen mühendis teknik olarak çok donanımlı olsa bile, mesleki eğitiminden dolayı gerek toplumdan, gerekse de sosyal hayattan kopmaya başlar. Kendi kodlarını tanıyan, medeniyetimizin öngördüğü güzel insan profilini yakalamayı hedeflediğimiz çalışmalardır.

Amaçları

 • Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip,
 • Dünyada olup bitenleri kritik analitik süzgeçten geçirerek değerlendirebilme kabiliyetine sahip,
 • Aslına ve nesline karşı kendini sorumlu hisseden,
 • Çağın gerektirdiği entelektüel bilgiye sahip,
 • Sosyal yönü güçlü, dünyayı iyi okuyabilen,
 • Sorun çözme yeteneğine sahip,
 • Teknoloji ile barışık ve inovatif düşünceye sahip,
 • Sağlıklı ve kaliteli hayata ve çalışma prensibine sahip,
 • İş işleyişi ve stratejilerini bilen, piyasaya hazır,
 • Kişisel kariyer planını yapmış,
 • Mesleğinin erbabı mühendisler yetiştirmektir.

Gerekçeleri

 • Eğitim sürelerini verimli değerlendirememesi
 • Mentorlük, danışmanlık, türü bir hizmet ihtiyacı duyması
 • Mesleki kariyerlerini belirlemede zorluk çekmesi
 • Mesleklerindeki alt dallarda ihtisaslaşamaması
 • Mesleki stajlarındaki plansızlık ve verimsizlik
 • Lisans , yüksek lisans, ve doktora çalışmalarındaki kopukluk
 • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen mühendis ihtiyacı
 • Sanayiinin ARGE odaklı yetişen, nitelikli ve donanımlı mühendislere ihtiyaç duyması,
 • ARGE odaklı bilim adamı ihtiyacı

Mesleki Çalışma Grupları – MÇG

MSMB’nin Mühendishane alt projesi, mühendislerin eğitim esnasında mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri potansiyel projeleri seçerek hem onları erken safhada gerçek projelerle tanıştırma hem de ülkenin temel ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Tecrübe Hocalarından

Cihan KARAMIK

Mühendishane takipçileri geleceğe hazırlanıyor…

İş dünyası bugün artık çok farklı yetenek setlerini talep ediyor. Üniversitelerde alınan teorik mühendislik bilgisi gerekli ama yeterli değil. Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmaktan, yabancı dilde kendinizi ifade edebilme derinliğinize, entellektüel farkındalık düzeyinizden sosyal konulardaki duyarlılığınıza, çalıştığınız alanın pratiklerine ne kadar hakim olduğunuza kadar bir çok konu artık okuduğunuz okul kadar önemseniyor. Bu bağlamda, mühendishane projesi çok iyi düşünülmüş, vizyoner bir program. Genç arkadaşlarımız bu propram sayesinde daha mezun olmadan, gerçek hayatta ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılıyorlar. Bu da onları bir adım öne çıkartıyor, farkedilmelerini ve tercih edilmelerini kolaylaştırıuor. Bu özgün projeyi tasarlayan ve ilham verici paylaşımlarla gençlerimizi geleceğe hazırlayan emekleri tebrik etmek gerekir.

Cihan KARAMIK Schneider Electric & Sabanci University Linkedin hesabı
Kemal KAPTANER

Gündelik hayatımızın pek çok noktasında mühendislerin tasarladığı ürün ve sistemleri ya da onların bulduğu çözümleri kullanıyoruz. Hayatla bu kadar iç içe olan Mühendislik acaba üniversite eğitimi sürecinde de hayatın içinde mi? Maalesef hayır! Gerçekçi olmak gerekirse müfredatın, ders programlarının, kitap ve eğitim malzemelerinin teknolojinin hızını yakalaması çok zor… Sadece günceli yakalamak değil genç mühendis adaylarına kültürel ve felsefi değerlerimizin de kazandırılmasına ihtiyaç var.  MSMB’nin Mühendishane çalışması işte tam bu noktada çözüm üretiyor. Benim de “Medya ve Pazarlama İletişimi” dersleri verdiğim Mühendishane, gençlerimizi her yönden okul sonrası hayata hazırlarken, onları iş dünyasından başarılı örneklerle tanıştırıyor. Programa katılan öğrenciler de gayet azimli ve istekli. Mühendishane’ye emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum.

Kemal KAPTANERİBB Kültür A.Ş. Genel MüdürüLinkedin hesabı
Doç. Dr. Lokman Kuzu

Mühendislik eğitiminde herşey anlatılmıyor. Açıkları, boşlukları doldurmak ve mühendisin konuyu tam manasıyla anlaması için mühendishane gibi girişimler, faaliyetler olmazsa olmaz bir durum. Böylece mühendis hem konuya vakıfiyetini artıracak hem de öğrendiği konulardan çok büyük zevk alacaktır. Gerçek hayat problemlerini görecek ve çalışma şevki artacaktır.
Sadece ezberleyen, kritik yapamayan mühendisten en fazla üretmeyen fakat kullanan bir insan çıkar. Bunun için zaten mühendislik eğitimi almaya gerek yok.
Mimar Sinan Mühendisler Birliğinin bu açığı kaptığını görmek gelecek adına umut verici. Tebrik ediyorum. Desteklerimiz her daim bu tür girişimler için olacaktır.

Doç. Dr. Lokman KuzuTübitak Uzay BaşkanıLinkedin hesabı
Dr. Hüseyin Şerif Savcı
Mühendishane, farklı mühendislik disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilere, organize ettiği seminerler ve eğitimler sayesinde çeşitli akademik ve endüstriyel tecrübeleri birinci ağızdan dinleme ve farklı disiplinlerin bakış açılarını gözlemleme imkanı sunmaktadır. Bu haliyle Mühendishane, klasik eğitimin sağlayamadığı “öğrencilerin farklı vizyonlara sahip örneklerle buluşturulması” imkanını temin ederek onların ufuk çizgisini daha ötelere taşımaktadır. Katılımcılarını bir Cumartesi semineri sırasında tanıdığım Mühendishane projesinin, Türkiye’nin ihtiyacı olan paylaşımcı, karakter sahibi, sosyal meselelere duyarlı ve disiplinler arası düşünebilecek yeterli teknik donanıma sahip genç mühendislerin yetişmesinde çok önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum.
Dr. Hüseyin Şerif SavcıAnalog DevicesLinkedin hesabı

Teknik Söyleşiler

Çok kaliteli, sanayici, başarılı, işadamı, bürokrat değerli mühendislerin başarı öykülerinin anlatıldığı, çalıştığı alan ile ilgili genel ve teknik bilgilerinin paylaşıldığı derstir. Bir saat genel ve bir saat özel tecrübe paylaşımından oluşur.

 • Dr. Hüseyin Şerif Savcı – Analog Devices
 • Adem Şimşek
 • Kemal Kaptaner – İBB Kültür A. Ş. Genel Müdürü
 • Abdullah Süleyman Şen
 • Ali Yıldız
 • Mehmet Demiroğlu
 • Cihan Karamık – Schneider Electric
 • Lokman Kuzu – TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü
 • Prof. Dr. Ercan Öztemel – Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Rüstem Keleş – SASKİ Genel Müdürü
 • Zafer Gemici – Mir Arge direktörü
 • Mesut Sin – SIN Mali Musavirlik
 • Burhan Koca – Empatik İnsan Kaynaklari Ltd. Sti.
 • Yaşar Taşkın

Mühendishane Öğrencilerinden

Mühendishane programı ben ve benim gibi içindeki mühendis olma ateşiyle yanıp ve de ülkemizdeki kalifiye ve girişimci mühendislerin ne kadar az olduğunu bilen ve bunu kendisine bir sorumluluk olarak gören insanlar için Mühendishane eğitimi çölde vaha gibi bir program şu ana kadar Mühendishane ve msmb sayesinde ufkumu genişleten ve beni heyecanlandıran onlarca insanla tanışmamı ve onların hikâyelerini dinlememi ve de en önemlisi bunlardan kendime ders çıkarmamı sağladı. Mühendishane programı kendimi sorgulama ihtiyacı hissettirdi ve bununla beraber aslında benim gibi mühendisliği sadece teknik bilgi olarak gören ve sadece bu alanda geliştiren biri için mühendis olmanın kendini her anlamda geliştirmek olduğunu öğretti. Mühendishanenin içinde anadolunun özü var. Bu ülkenin evlatlarına batı taklitçisi eğitim programları değil Mühendishane gibi manevî değerlerine sahip çıkan bu ülkenin sorunlarını kendine dert edinmiş eğitim programlarına ihtiyacımız var.

Mehmet Esad ÖnkalMühendishane 2.sınıf öğrencisi

Muhendishane’nin en sevdiğim yanı bana kendi bulamayacağım bir mühendis çevresi sağlaması. Verilen derslerin kaliteli olduğunu ve çoğunlukla amaçlarını gerçekleştirdiğine inanıyorum. Çok kıymetli Hocaların geldiğini, hatta gelen Hocaların hakkını veremediğimizi dahi duşunuyorum.

Katılımcılar arasındaki iletişimin artırılmasını amaçlayan faaliyetlerin arttırılması veya başka bir yolla kaynaşmanın arttırılması guzel olabilir diye duşunuyorum. Daha sonraki yıllar için boyle bir plan var diye biliyorum ama biz kayıt yaptırırken kariyer planı hazırlama mühendishanenin amaçları içindeydi. Şu ana kadar bu konuda derslerde, özellikle tecrübe derslerinde, genel şeyler söylendi ancak kişisel bir çalışma olmadı ya da bana öyle geldi. Vakit erken olabilir ama en azından kısa vadede “mezun olduktan sonra ne yapacağım?” sorusu kafa kurcalıyor. Öğleyin yemek verilmesi çok güzel bir durum.

Abdullatif Hasan ArslanMühendishane 2.sınıf öğrencisi

Kısaca mühendishanenin benim için bir kurs formunda değil her haftasonu ayağımın kendiliğinden gittiği verdiği kişisel gelişim faaliyetlerinin yanında gerek hocalarımız ile gerekse tanıştığımız arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımız sıcak muhabbetlerle kaliteli vakit geçirdiğimi sonunda kadar hissettiğim bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.Tabiki bu çalışmanın arkasında büyük bir emek olduğunun farkında olup mühendishane ekibine bize böyle bir imkan sağladıkları için her daim teşekkürü borç bilirim.

Talha ÖzMühendishane 3.sınıf öğrencisi

Mühendishane programına ilk başladığım zamanlarda aslında yararlı olup olmadığı konusunda şüphelerim vardı. Şüphelerim nedeniyle programa katılımda çok hevesli değildim. zamanla kendi geliştirdiğimin farkına vardıktan sonra programa daha hevesle katılmaya başladım. Şuanda sınavım olduğu zamanlarda programa katılamayınca önemli deneyim ve bilgiler kaçıdığımı farkediyorum. Mühendishane eğitim hayatımın tam olarak bir parçası haline gelmiş durumda.

Fatih KaradenizMühendishane 2.sınıf öğrencisi